Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 24/7
0913.588.519
Tư vấn
0943.316.236
Liên kết Website
Đối tác
Lượt truy cập
          Đang online:  4
          Lượt truy cập: 443221
Mỏ vàng, mỏ Vecmiculit, mỏ Wolframi

Tìm kiếm thăm dò vàng

STT

SBQ

KHLT

KHT

TBC

NTL

TACGIA

DONVI

1

369

V.3

V

Thăm dò Vàng Chợ Bến, Hoà Bình

1964

Nông ích Minh

Đòan 23

2

551

V.5

V

Tìm kiếm Vàng tỉnh Sơn La

1964

Đỗ Ngọc Liễn

Đội 141

3

552

V.6

V

Kiểm tra Vàng Chợ Bến, Antimon Hoà Bình và Pyrit Làng Củ (Hoà Bình)

1961

Vũ Văn Bột

4

554

V.8

V

Tìm kiếm thăm dò Vàng Chợ Bến, Hoà Bình

1963

Đ. ĐC 23

Đ. 23

5

1187

V.12

V

Tìm kiếm thăm dò tính trữ lượng Vàng sa khoáng Trại Cau, Đồng Hỷ, Bắc Thái (Thái Nguyên)

1967

Hoàng Hòa

Đ. 31

6

1188

V.13

V

Tìm kiếm thăm dò tính trữ lượng Vàng sa khoáng Suối Nhâu, Võ Nhai, Bắc Thái (Thái Nguyên)

1966

Đoàn Thế Sáng

Đ. 31

7

1230

V.14

V

Tìm kiếm sa khoáng Vàng khu Đông Bắc Thái Nguyên

1967

Đoàn Thế Sáng

Đ. 31

8

1541

V.15

V

Kết luận về độ chứa Vàng phần phía bắc lãnh thổ CHXHCNVN

1977

V.T.Galuitin

TCĐC

9

1856

V.16

V

Đánh giá triển vọng Vàng sa khoáng khu Chăm Đanh, Hà Sơn Bình (Hoà Bình)

1983

Lương Văn Sắt

Đ. 308

10

1888

V.17

V

Tìm kiếm phổ tra Vàng sa khoáng thung lũng Cốc Đán, Thượng ấn, Ngân Sơn, Cao Bằng

1984

Đàm Đình Dong

Liên đoàn 1

11

1892

V.18

V

Tìm kiếm phổ tra Vàng gốc sa khoáng khu Bản Đăm, Bàng Khẩu (Cao Bằng), Ngân Sơn (Bắc Kạn)

1984

Mai Song Toàn

Liên đoàn 1

12

2005

V.21

V

Đánh giá triển vọng Vàng vùng Hà Nội - Hà Sơn Bình

1984

Lê Phùng Lễ

Đ. 308

13

2041

V.23

V

Nghiên cứu ứng dụng phân tích nghiệm xác định Vàng Bạc trong quặng địa chất Việt Nam.

1985

Hoàng Hữu Lăng

TTPT ĐC

14

2107

V.25

V

Khảo sát, đánh giá triển vọng Vàng vùng Châu Thói

1986

Nguyễn Huy Đểnh

Đ. 603

15

2122

V.27

V

áp dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định Vàng Bạc trong mẫu địa chất

1986

Hoàng Thế Thưởng

TTPT ĐC

16

2198

V.31

V

Đánh giá triển vọng Vàng trên Lãnh thổ cả nước

1986

Đinh Công Bảo

LĐ Bản đồ

17

2301

V.32

V

Độ chứa Vàng và bản đồ dự báo về Vàng của Lãnh thổ Việt Nam

1987

Đỗ Văn Phi

Viện ĐC&KS

18

2348

V.37

V

Tìm kiếm khoáng sản Vàng vùng Xuân Mai, Hà Sơn Bình - Hà Nội (Hoà Bình)

1988

Trần Bội Thúy

Đ. 308

19

2415

V.41

V

Tìm kiếm Vàng sa khoáng 1:25.000 vùng Mai Sơn, Sơn La

1989

Nguyễn Văn Toán

Liên đoàn 3

20

2424

V.42

V

Phương pháp thu hồi Vàng (Au) trong quặng Vàng gốc - Antimon của vùng mỏ Làng Vài - Khuôn Pục, Hà Tuyển thí nghiệm trên 6 mẫu CN do VNLNTQG làm (Tuyên Quang)

1989

Lê Tiến Dũng

Liên đoàn 1

21

2449

V.44

V

Nghiên cứu đánh giá kinh tế các sa khoáng Vàng Việt Nam(44A-04-01)

1989

Tống Văn Định

Viện KT ĐC

22

2489

V.45

V

Tìm kiếm sơ bộ 1:10.000 Antimon, Vàng Vùng Xuân Quang, Ngọc Hồi, Hà Tuyên (Tuyên Quang)

1990

Phạm Văn Thọ

Liên đoàn 1

23

2502

V.46

V

Tìm kiếm đánh giá Vàng sa khoáng Bồ Cu, Bắc Thái (Thái Nguyên)

1990

Phạm Văn Cuông

Liên đoàn 1

24

2568

V.47

V

Đánh giá triển vọng, dự đoán tài nguyên Vàng phần Tây Nam đới Sông Hiến, hạ lưu Sông Đà và Sông Mã và chi tiết hóa cho một số nút quặng.

1991

Nguyễn Nghiêm Minh

Viện ĐC&KS

25

2593

V.52

V

Đánh giá hiệu quả đầu tư nghiên cứu điều tra thăm dò Vàng của Ngành Địa chất (1980 - 1990)

1992

Nguyễn Văn Đễ

V. kinh tế ĐC

26

2600

V.54

V

Tìm kiếm đánh giá Vàng gốc Nà Pái, Bình Gia, Lạng Sơn

1992

Đặng Văn Lãm

Xí nghiệp 386

27

2607

V.55

V

Kiểm tra đánh giá độ chứa Vàng trong tầng cuội kết Yên Châu, vùng Mai Châu (Sơn La)

1992

Lê Văn Thân

Viện ĐC&KS

28

2609

V.56

V

Độ chứa Vàng mỏ Pắc Lạng và phương hướng công tác tìm kiếm thăm dò sắp tới (Bắc Kạn)

1988

Giã Tấn Đĩnh

Liên đoàn 5

29

2610

V.57

V

Tìm kiếm 4 điểm quặng Vàng trong các điểm quặng Vàng triển vọng Miền Nam Việt Nam

1992

Huỳnh Minh Cương

Liên đoàn 5

30

2613

V.58

V

Tìm kiếm Vàng gốc vùng Bồ Cu, Bắc Thái (Thái Nguyên)

1992

Nguyễn Như Tám

Liên đoàn 1

31

2626

V.61

V

Tìm kiếm Vàng vùng Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang

1992

Nguyễn Thế Tú

Liên đoàn 1

32

2632

V.62

V

Nghiên cứu dạng tồn tại của Vàng và sưu tập bộ mẫu đặc trưng cho các thành hệ quặng Vàng ở Việt Nam

1992

Trần Sơn Lâm

Viện ĐC&KS

33

2635

V.63

V

Đặc điểm phân bố Vàng, Bạc và các nguyên tố hiếm khác trong quặng Chì - kẽm vùng Tòng Bá, Na Sơn, Hà Giang

1992

Hoàng Minh

Viện ĐC&KS

34

2643

V.66

V

Tìm kiếm đánh giá Vàng Tô Hiệu - Nà Pái, Bình Gia, Lạng Sơn

1992

Nguyễn Văn Can

Intergeo

35

2644

V.67

V

Thí nghiệm lớn trong phòng thu hồi Vàng gốc ở mỏ Địch Quả, Thanh Sơn, Vĩnh Phú (Phú Thọ)

1993

Nguyễn Văn Đễ

Viện ĐC&KS

36

2652

V.68

V

Tìm kiếm Vàng - Barit vùng Lục Ngạn, Hà Bắc (Bắc Giang); Đình Lập, Lạng Sơn tỷ lệ 1/10000

1993

Vũ Văn Xoang

Đ. 913

37

2655

V.69

V

Tìm kiếm đánh giá sa khoáng Vàng Lương Thượng, Na Rì, Bắc Thái (Bắc Kạn)

1993

Nguyễn Đức Vân

Liên đoàn 1

38

2671

V.70

V

Xây dựng tiêu chuẩn ngành về phương pháp xác dịnh Hàm lượng Vàng Bạc trong quặng

1993

Đõ Quang Oánh

TTPTĐC

39

2700

V.73

V

Đánh giá triển vọng Vàng gốc vùng Bình Gia, Lạng Sơn

1993

Mai Thế Truyền

LĐ Itergeo

40

2701

V.74

V

Tìm kiếm đánh giá Vàng gốc khu Cao Răm - Đồi Bù, Lương Sơn, Hoà Bình

1993

Lương Văn Sắt

Đ. 308

41

2710

V.75

V

Điều tra Địa chất quặng Vàng Xóm Vùng, Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

1994

Lê Danh Phúc

CT66 Vĩnh Phú

42

2747

V.78

V

Tìm kiếm đánh gía Vàng Na Rì, Bắc Thái (Bắc Kạn)

1994

Nguyễn Đức Vân

Liên đòan 1

43

2808

V.83

V

Tìm kiếm Vàng gốc khu Thượng Long - Hương Cần, Thanh Sơn, Vĩnh Phú (Phú Thọ)

1995

Phạm Hòe

Viện ĐC&KS

44

2835

V.85

V

Tìm kiếm đánh giá Vàng - Antimon Hoà Phú, Khuôn Pục và lập bản đồ dự báo khoáng sản vùng Chiêm Hóa, Tuyên Quang

1995

Pham Lạc

Liên đoàn 1

45

3001

V.90

V

Khảo sát và tìm kiếm đánh giá điểm Vàng gốc Nam Quang, Bảo Lạc, Cao Bằng

1996

Nông Thế Tàng

Xn105 Cao Bằng

46

3071

V.95

V

Tìm kiếm Vàng và các Khoáng sản khác vùng Khau Ân, La Hiên, Bác Thái (Thái Nguyên)

1997

Dương Công Kiêm

Liên đoàn 1

47

3084

V.96

V

Tìm kiếm Vàng và các Khoáng sản khác vùng IAMEU R - IATOE, Gia Lai

1997

Nguyễn Văn Thuấn

Liên đoàn 5

48

3166

V.97

V

Tìm kiếm đánh giá Vàng gốc khu Nà Nàng - Cao Phụ, Lạng Sơn

1998

Nguyễn Sỹ Chư

Ct Đq&Vàng Việt Bắc

49

3209

V.98

V

Tìm kiếm bổ sung và tìm kiếm đánh giá Vàng gốc khu Đồi Bù, Lương Sơn, Hoà Bình

1998

Nguyễn Xuân Mùi

LĐ ĐC Tây Bắc

50

3243

V.100

V

Đánh gái vàng gốc Khe Nang, Tuyên Hóa, Quảng Bình

1999

Biện Xuân Thành

Liên đoàn ĐCBTB

51

3311

V.103

V

Kết quả đánh giá KS vàng dải Thèn Sin-Phong Thổ-Lai Châu

2000

Bùi Tất Hợp

LĐ ĐC Xạ Hiếm

52

3330

V.104

V

Đánh giá triển vọng vàng vonflit Bản Ngai-Đồng Mô (Quảng Ninh)

2000

Trần Văn Miến

LĐ ĐC Đông Bắc

53

3340

V.106

V

TK đánh giá vàng gốc khu trung tâm mỏ vàng Pắc Lang Ngân Sơn (Bắc Cạn)

2000

Trần Văn Sơ

Cty đá qúi vàng Việt Bắc

54

3359

V.107

V

Đánh giá vàng đa kim vùng Si Phay (Lai Châu)

2001

Nguyễn Quang Ngọ

LĐ ĐC Tây Bắc

55

3361

V.108

V

NC đánh giá triển vọng vàng và các KS đi cùng trong đới Hoàng Liên Sơn

2001

Võ Quang Hồng

LĐ ĐC Bắc Trung Bộ

56

3399

V.112

V

Đánh giá tiềm năng vàng và các KS khác liên quan với các thành tạo đá lục, đá phiến đen đới Quảng Nam

2001

Đỗ Quốc Bình-Nguyễn Ngọc Liên

Viện NC ĐC và KS

57

3421

V.113

V

Kết quả giai đoạn I đánh giá khoáng sản vàng vùng Đak Tơ Re

2002

Bùi Minh Quốc

LĐ ĐC Trung Trung Bộ

58

3438

V.114

V

Kết quả thăm dò ĐC khu vực Bãi Đất và Bãi Gõ

2003

Lê Văn Hải

Cty New Vietnam Mining

59

3493

V.118

V

Đánh giá quặng vàng gốc vùng Minh Lương - Sa Phìn, Lào Cai

2004

Nguyễn Xuân Mùi

LĐ ĐC Tây Bắc

60

3509

V.119

Đề án thăm dò vàng gốc khi Trảng Sim, Phú Yên (Giai đoạn khảo sát)

2004

Nguyễn Nam Đàn

Cty Khảo sát, thăm dò thuộc Tổng Cty Đá quý và Vàng Việt Nam

Tìm kiếm - thăm dò Vecmiculit

STT

SBQ

KHLT

KHT

TBC

NTL

TACGIA

DONVI

1

2601

Ve.1

Ve

Tìm kiếm đánh gía mỏ Vecmiculit Núi Sông, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ

1992

Trần Ngọc Quân

Viện ĐC&KS

2

3520

Ve.2

Nghiên cứu triển vọng và khả năng sử dụng vermiculit trên một số diện tích thuộc đới Sông Hồng và đới Phan Si Pan

2004

Trần Ngọc Thái

Viện ĐC&KS

Tìm kiếm - thăm dò Wolframit

STT

SBQ

KHLT

KHT

TBC

NTL

TACGIA

DONVI

1

2586

W.2

W

Tìm kiếm đánh giá quặng Wolframit vùng Thiện Kế, Sơn Dương, Tuyên Quang

1991

Ma Kim Trung

Đ. 109

2

2612

W.3

W

Tìm kiếm đánh giá Wolfram - Bismut và các khoáng sản đi kèm khu Đá Liền, Đại Từ, Bắc Thái (Thái Nguyên)

1992

Ngô Đức Kế

Liên đoàn 1

3

3382

W.4

W

TK đánh giá bổ sung quặng Wolframit khu Hội Ké-Sơn Dương (Tuyên Quang)

1998

Nguyễn Văn Lân

Cty kim loại mầu Thái Nguyên

4

3442

W.5

W

Báo cáo kết quả thăm dò tỉ mỉ mỏ Vonfram đa kim Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

2003

Steven Dudka

Cty Tibẻon Mirerals Ltd

 
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ!
Các lĩnh vực khác :
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VÀ NỀN MÓNG BẢO LINH
Địa chỉ: 85/44 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
(HP): 0913 588 519                (F): (+84) 6257 1075
(W): Balico.Vn                         (E): nguyentuyenbalico@gmail.com